۱ ۲16 / 16 پست
مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد حیدر قنبری بیرگانی )

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد حیدر قنبری بیرگانی )

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد حیدر قنبری بیرگانی ) مجلس ترحیمی در : به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشنبه۳۰ بهمن  [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( مهندس مبین شهنیان)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( مهندس مبین شهنیان)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( مهندس مبین شهنیان) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. *-ب [...]
مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد کربلایی علی نجات مرادیانی پور)

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد کربلایی علی نجات مرادیانی پور)

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد کربلایی علی نجات مرادیانی پور) مجلس ترحیمی در : به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشن [...]
 مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد آ علی – شاه علی طاهری)

 مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد آ علی – شاه علی طاهری)

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد آ علی - شاه علی طاهری) مجلس ترحیمی در : به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشنبه  ۲۳به [...]
 مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد آ  برزو شینی کریم

 مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد آ  برزو شینی کریم

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد آ  برزو شینی کریم) مجلس ترحیمی در : به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ جمعه  ۲۴ بهمن  ما [...]
 مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد آ مهران ارزانی بیرگانی)

 مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد آ مهران ارزانی بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد آ مهران ارزانی بیرگانی) مجلس ترحیمی در : به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشنبه ۱۶ ب [...]
۱ ۲16 / 16 پست