صفحه اصلیاطلاع رسانی مراسم وفات

مراسم سالگرد درگذشت (مرحوم یدالله حافظی بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم سالگرد درگذشت (مرحوم یدالله حافظی بیرگانی  ) در تاریخ: به همین مناسبت در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۲/8/30ساعت 9 الی 14 م

چهلمین روز درگذشت مرحومه(زنده یاد بی بی قمر پروینیان همسر مرحوم حاج سلطان پروینیان )
درگذشت (مرحومه گلچین اشرفپور)
درگذشت مرحومه (بسی فردی شهنی همسر فرامرز شهنی نیازپور)
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

به جهت اطلاع رسانی:

مراسم سالگرد درگذشت (مرحوم یدالله حافظی بیرگانی  ) در تاریخ:

yadollah hafezi

به همین مناسبت در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۲/8/30ساعت 9 الی 14 مراسمی در مسجد امام سجاد بی بیان جهت قرائت فاتحه برگزار میگردد.سپس از ساعت 14 الی 15:30   بعد از ظهر بر تربت پاکش واقع در مسجد سلیمان -بی بیان– مزارگرد فامیلی تیره خواجه طایفه شهنی گرد  هم می آییم .

از طرف خانواده های: حافظی بیرگانی  –شهنی – تیره خواجه طایفه شهنی

آدرس مسجد: مسجد سلیمان –بی بیان  – مسجد خواجه آباد

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0