صفحه اصلیهنرمندان شهنی

(نبرد) – استاد فریبرز ظاهری بیرگانی

(نبرد) خداوندا دلم درگیر درداست غم دنیا بجانم درنبرداست خداونداچرا اینکونه شدبخت؟ به اقبالم چنین وارونه شدتخت؟! چرا افسرده حال روزگارم؟! به هر

(سراب زندگی) – فریبرز ظاهری بیرگانی
اعدام نکنید – کوروش نجف پور
دلخوش بودم – نوید بهادری
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

(نبرد)

خداوندا دلم درگیر درداست
غم دنیا بجانم درنبرداست
خداونداچرا اینکونه شدبخت؟
به اقبالم چنین وارونه شدتخت؟!
چرا افسرده حال روزگارم؟!
به هرلحظه غمی افزون به بارم؟!
چرادرمان ندارد،درد،دوران؟!
ضعیف آواره وبی آب وبی
نان؟؟!
چرا هرناتوان درآتش جنگ؟
بخون غلتیده ازدل های چون سنگ؟؟
چرا که حق مظلوم پایمال است؟!
بحال کودکان شب بی هلال است؟؟!!
(حصین) ازمثنوی نبرد مجموعه شعردرد، دوران

fariborz zaheri

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0