صفحه اصلیاطلاع رسانی مراسم وفات

مراسم سالگرد درگذشت (مرحومه حاجیه سروناز مولایی)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم سالگرد درگذشت خواهر و مادری  عزیز (مرحومه حاجیه سروناز مولایی) در تاریخ: پنجشنبه مورخ ۱۳۹2/۱/8از ساعت14 صبح الی 15:30

درگذشت (نوگل پرپر شده مرحومه رعنا سعیدی)
جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد حمید شهنی)
چهلمین روز درگذشت (مرحوم آ محمد کریم اشرفی بیرگانی)
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

به جهت اطلاع رسانی:

مراسم سالگرد درگذشت خواهر و مادری  عزیز (مرحومه حاجیه سروناز مولایی) در تاریخ:

پنجشنبه مورخ ۱۳۹2/۱/8از ساعت14 صبح الی 15:30 بعد از ظهر به جهت قرائت فاتحه در مسجد سلیمان – بی بیان– مسجد امام رضا برگزار میگردد وسپس از ساعت 15:30 الی 17 بعد از ظهر  بر تربت پاکش واقع در قبرستان فامیلی سرشوادان بی بیان به سوگ می نشینیم.

 آدرس مسجد:مسجد سلیمان – بی بیان– مسجد امام رضا

 

ضمن عرض تسلیت – پایگاه اطلاع رسانی شهنی


نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0