درگذشت مرحوم (زنده یاد ابراهیم علائی شینی)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحوم (زنده یاد  ابراهیم علائی شینی) مصیبت وارده را به خانوادهای (علائی شینی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. *-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده علائی شینی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع […]

Continue reading »

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد پیمان شهنیانی قضبان پور )

جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد پیمان شهنیانی قضبان پور ) به همین مناسبت مجلس ترحیمی:  در روز پنجشنبه  مورخ  ۱ اسفند  ماه ۱۳۹۸   از  ۱۴ الی ۱۶    بر تربت پاکش واقع در مزارگه نفتون  بسوگ مینشینیم و یاد و خاطرش را گرامی خواهیم داشت. حضور شما موجب شادی روح آن مرحوم و تسلای خاطر […]

Continue reading »

مراسم سالگرد درگذشت مرحومه (  زنده یاد بی بی فرنگ خانم مرادی همسر مرحوم کربلایی آ صفقلی ارزانی پور   )

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحومه (  زنده یاد بی بی فرنگ خانم مرادی همسر مرحوم کربلایی آ صفقلی ارزانی پور   ) مجلس ترحیمی در :  در روز پنجشنبه مورخ  ۱۲  دی  ماه   ۱۳۹۸  از ساعت ۱۰ الی ۱۴ در مسجد امام سجاد ع منطقه خواجه آباد بی بی یان در خدمت جالسین محترم به جهت قرائت فاتحه […]

Continue reading »

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد غلامرضا شاهوند)

جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد غلامرضا شاهوند) به همین مناسبت مجلس ترحیمی:  در روز پنجشنبه  مورخ  ۱۲ دی  ماه ۱۳۹۸   از  ۱۳ الی ۱۴:۳۰  در حسینیه شیخ آباد منطقه بی بی یان در خدمت جالسین محترم به جهت قرائت فاتحه  خواهیم بود سپس از ساعت ۱۴:۳۰  الی ۱۶  بر تربت پاکش واقع در مزارگه فامیلی […]

Continue reading »

مراسم یادبود درگذشت مرحومه زنده یاد (مشهدی خاور علی قلی پور – عظیمی کیا)  در مسجد سلیمان

به جهت اطلاع رسانی :  مراسم یادبود درگذشت مرحومه زنده یاد (مشهدی خاور علی قلی پور – عظیمی کیا)  در مسجد سلیمان به همین مناسبت مجلس یادبودی در روز پنجشنبه ۱۲ دی ماه  ۱۳۹۸   از ساعت ۱۳ الی ۱۵  در مسجد سلیمان –  نفتون – سرای بهادروند به جهت قرائت فاتحه  برگزار میگردد . حضور شما موجب تسلای خاطر بازماندگان است. […]

Continue reading »

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد آ درویش محمدی – ارزانی )

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد آ درویش محمدی – ارزانی ) مجلس ترحیمی در :  در روز پنجشنبه مورخ  ۲۱  آذر  ماه   ۱۳۹۸  از ساعت ۱۱ الی ۱۳:۳۰ در منزل آنمرحوم واقع در نفتون – روبروی تاکسی سرویس داریوش در خدمت جالسین محترم به جهت قرائت فاتحه خواهیم بود سپس از ساعت ۱۳:۳۰   الی ۱۵  […]

Continue reading »

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد نصرت اله ابدالی – کریمی)

جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد نصرت اله ابدالی – کریمی) به همین مناسبت مجلس ترحیمی:  در روز پنجشنبه  مورخ  ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸   از  ۹:۳۰ الی ۱۴ در سرای شهنی منطقه بی بی یان در خدمت جالسین محترم به جهت قرائت فاتحه و صرف نهار خواهیم بود سپس از ساعت ۱۴ الی ۱۶:۳۰  بر تربت […]

Continue reading »

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد آ محمد نجف پور)

جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد آ محمد نجف پور) به همین مناسبت مجلس ترحیمی:  در روز پنجشنبه  مورخ  14 آذر ماه ۱۳۹۸   از  14 الی 16 بر تربت پاکش واقع در مزارگه فامیلی سرشوادان بی بی یان بسوگ مینشینیم و یاد و خاطرش را گرامی خواهیم داشت. حضور شما موجب شادی روح آن مرحوم و تسلای […]

Continue reading »

درگذشت مرحوم (زنده یاد  نصرت الله ابدالی (کریمی))

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحوم (زنده یاد  نصرت الله ابدالی (کریمی)) مصیبت وارده را به خانوادهای (کریمی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. *-به جهت اطلاع رسانی:مراسم خاکسپاری روز پنجشنبه  مورخ  ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸ راس  ساعت  ۸ صبح از سه راه فرودگاه اهواز  به سمت مسجدسلیمان  -مزارگه فامیلی فامیلی تلبزان جرکت […]

Continue reading »

جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد حمید شهنی)

جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد حمید شهنی) به همین مناسبت مجلس ترحیمی:  در روز پنجشنبه  مورخ  ۱۷ مرداد  ماه ۱۳۹۸   از  ساعت ۱۴ الی ۱۸ در حسینیه شیخ آباد  منطقه بی بی یان برگزار میگردد سپس از ساعت ۱۸ الی ۱۹  بر تربت پاکش واقع در مزارگه فامیلی سرشوادان بی بی یان بسوگ مینشینیم و […]

Continue reading »
1 2 3 4 128