دسته بندی: شهدای شهنی

۱ ۲ ۳ ۴ 30 / 31 پست
شهید حاجت مراد کاشانی بیرگانی

شهید حاجت مراد کاشانی بیرگانی

هر بار به گونه ای خبر آوردند پیغام حماسه ای دگر آوردند گلگون کفنی را به بلندای شکوه با هلهله بر دوش سحر آوردند   نام : حاجت مراد نام [...]
شهید ایرج حافظی بیرگانی

شهید ایرج حافظی بیرگانی

و رعنا صدای تست در طنطنه ی سایه و رنگ که از زاویه ازل ازل ها  خیرگی بازی ابدی ما را  تماشایی   نام : ایرج نام خانوادگی : حافظ [...]
شهید الیاس قنبر نژاد

شهید الیاس قنبر نژاد

مرا افسانه مرگ شهاب باور نیست که مرگ نور در ایین ما مقدر نیست عجیب نیست که خاکسترت نمانده به جای برای چیکر خورشید خاک بستر نیست شه [...]
شهید  اردلان نوذریان

شهید اردلان نوذریان

خوشا آنان که جانان می شناسند طریق عشق و ایمان مشناسند بسی گفتم و گفتند از شهیدان شهیدان را شهیدان می شناسند   شهيد  اردلان نوذريان [...]
شهید ارجاسب اشرفی

شهید ارجاسب اشرفی

بر زخم هزار ساله مرحم شده ای سر دسته عاشقان عالم شده ای افزون شده از نام تو اوازه عشق هر چند زجمع عاشقان کم شده ای   شهید:ارجاسب ا [...]
شهید ابراهیم شهنی پور

شهید ابراهیم شهنی پور

بنام پروردگار مهتاب شکفته بر تنش بود و گذشت خورشید رکاب تو سنش بود و گذشت از عرصه تیغ های عریان ، اما پیراهن زخم جوشنش بود و گذشت &nbsp [...]
شهید ابراهیم جعفری شهنی

شهید ابراهیم جعفری شهنی

بنام پروردگار  سبزییم که از نسل بهاران هستیم پاکیم که از تبار باران هستیم دور است ز ما تن به مذلت دادن ما وارث خون سربداران هستیم  تکاور شه [...]
شهید نیاز علی حافظی

شهید نیاز علی حافظی

بنام پروردگار سر داده منم که سر فرازم گویند آهسته به این و آن چو رازم گویند چون آیه رزم در جهادم خوانند چون سوره حمد در نمازم گویند نام [...]
شهید فرزاد حافظی

شهید فرزاد حافظی

تاریخ تولد : 1349 محل تولد : مسجد سلیمان تاریخ شهادت : 1364/9/26 محل شهادت آبادان- اروند کنار تحصیلات : دوم راهنمایی یگان خدمتی : سپاه [...]
شهید داریوش اشرفی شهنی

شهید داریوش اشرفی شهنی

داریوش اشرفی شهنی نام و نام خانوادگی: داریوش اشرفی شهنی نام پدر: اسحاق تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۰۸/۱۶ تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۸/۱۹ محل ت [...]
۱ ۲ ۳ ۴ 30 / 31 پست