چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷

شورای شهر اهوازRSS Feed

اعضا شرکت کننده در شورای شهر اهواز همراه با کد انتخابی

اعضا شرکت کننده در شورای شهر اهواز همراه با کد انتخابی

به جهت اطلاع رسانی: اسامی افراد شرکت کننده در شورای شهر اهواز همراه با کد انتخابی در پایگاه اطلاع رسانی شهنی درج شد. ۱- موسی نجف پور شهنی      فرزند چراغعلی     کد:  ۲۷۲۱ ۲- بیژن ارزانی بیرگانی        فرزند محمد رضا     کد:۱۲۴۹ ۳- علی مراد حافظی       فرزند شاهمراد     کد:۱۶۲۴ ۴-پروین ارزانی بیرگانی       فرزند عالی خون     کد:۱۲۵۱ ۵-جمشید تالنک       فرزند فداله     کد:۱۵۴۶ ۶-علی پروین     ... ادامه مطلب »

بیشترین بازدید شده برای شورای شهر اهواز

  • نحوه مشاهده :