اعضا شرکت کننده در شورای شهر اهواز همراه با کد انتخابی

صفحه اصلیشورای شهر اهواز

اعضا شرکت کننده در شورای شهر اهواز همراه با کد انتخابی

به جهت اطلاع رسانی: اسامی افراد شرکت کننده در شورای شهر اهواز همراه با کد انتخابی در پایگاه اطلاع رسانی شهنی درج شد. 1- موسی نجف پور شهنی      ف

بیژن ارزانی بیرگانی کاندید چهارمین دوره شورای اسلامی شهر اهواز
پروین ارزانی بیرگانی کاندید چهارمین دوره شورای اسلامی شهر اهواز
جمشید تالنک شهنی کاندید چهارمین دوره شورای اسلامی شهر اهواز
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

به جهت اطلاع رسانی:

اسامی افراد شرکت کننده در شورای شهر اهواز همراه با کد انتخابی در پایگاه اطلاع رسانی شهنی درج شد.

1- موسی نجف پور شهنی      فرزند چراغعلی     کد:  2721

2- بیژن ارزانی بیرگانی        فرزند محمد رضا     کد:1249

3- علی مراد حافظی       فرزند شاهمراد     کد:1624

4-پروین ارزانی بیرگانی       فرزند عالی خون     کد:1251

5-جمشید تالنک       فرزند فداله     کد:1546

6-علی پروین      فرزندسبزعلی    کد:1525

7-کامبیز بهادری معروف به کامیار بهادر      فرزند  علی شیر   کد:1514

نظرات

وردپرس: 1
 • comment-avatar
  بیژن ارزانی بیرگانی 9 سال گذشته

  درود بسیار ب شما
  از شما برای اطلاع رسانی و انعکاس هر چه بهتر و بیشتر مطالب سپاسگزارم.
  امید است با همکاری و همیاری گامهای بلند تری در راه اعتلای نام بختیاری برداریم.
  مهرتان فزونی

دیسکاس: 1