دسته بندی: بانک مقالات

۱ ۲13 / 13 پست
فلسفه به زبان ساده، رمانتیسم آلمان (23): «فیخته، و شلینگ»

فلسفه به زبان ساده، رمانتیسم آلمان (23): «فیخته، و شلینگ»

تصویر : یوهان گوتلیب فیخته زهره روحی نهضت «رمانتیسم»، در اواخر قرن هجده میلادی به عنوان یکی از مهمترین نهضت‌های اروپایی، در آلمان زاده شد و اینطور [...]
الیماییان؛ دنباله‌ای بر ایلامیان و تمدن ایلامی

الیماییان؛ دنباله‌ای بر ایلامیان و تمدن ایلامی

برگرفته از فصل‌نامۀ فروزش شماره سوم (تابستان 1388)، رويه 42 تا 47   نمایی از آرامگاه سردابه‌ای شکل الیمایی در گلالک شوشتر الهام علیزاد [...]
سِجِلدِ یک معمار – بهزاد شهنی

سِجِلدِ یک معمار – بهزاد شهنی

عبدالعزيز فرمانفرماييان، معمار معاصر ايراني، استاد دانشگاه تهران و از بنيانگذاران نظام مهندسي جديد در ايران فرزند عبدالحسين ميرزا فرمانفرما از متمولين [...]
۱ ۲13 / 13 پست