۱ ۲15 / 15 پست
درگذشت مرحوم (حیدر قنبری بیرگانی)

درگذشت مرحوم (حیدر قنبری بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحوم (حیدر قنبری بیرگانی) را  به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده از خداوند منان خ [...]
مراسم سالگرد درگذشت ( مرحوم شاه رضا نجف پور شهنی)

مراسم سالگرد درگذشت ( مرحوم شاه رضا نجف پور شهنی)

مراسم سالگرد درگذشت ( مرحوم شاه رضا نجف پور شهنی)درتاریخ: به همین مناسبت مجلس ترحیمی در :  روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۶٫18 از ساعت 15 الی ۱7: در م [...]
مراسم سالگرد درگذشت ( مرحوم عبد محمد شهنی شفیعیانی)

مراسم سالگرد درگذشت ( مرحوم عبد محمد شهنی شفیعیانی)

مراسم سالگرد درگذشت ( مرحوم عبد محمد شهنی شفیعیانی) درتاریخ: به همین مناسبت مجلس ترحیمی در :  روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۶٫25 از ساعت 16:۳۰ الی 18: [...]

خاک و گل – علی پور باقر

خاکم ازجنس گل های اسمان ای دربدرترازبرف های زمستان زمین دلگیرازدریاست درچشمان من باید رهسپارقله ها شوی واژه های تنهایی به پاس بودنت [...]
درگذشت مرحوم (جان محمد – جالینوس ظاهری)

درگذشت مرحوم (جان محمد – جالینوس ظاهری)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحوم (جان محمد - جالینوس ظاهری) را  به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده از خداوند [...]
۱ ۲15 / 15 پست