صفحه اصلیهنرمندان شهنی

خاک و گل – علی پور باقر

زمان مطالعه: < 1 دقیقه خاکم ازجنس گل های اسمان ای دربدرترازبرف های زمستان زمین دلگیرازدریاست درچشمان من باید رهسپارقله ها شوی واژه های تنهایی به پاس بودنت شعرغم می سرایند علی پورباقر شهنی راه های ارتباط با ما: *_پایگاه اطلاع رسانی شهنی Www.shehni.ir *-سامانه ارتباطی تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی شهنی:telegram.me/shehniir www.yon.ir/p8lt اینستاگرام: shehni.ir

بسیج – فریبرز ظاهری بیرگانی
“در رثای رحمان” – استاد اردشیر ظاهری بیرگانی
کوچ – استاد مژگان نجف پور شهنی
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

خاکم ازجنس گل های اسمان

ای دربدرترازبرف های زمستان

زمین دلگیرازدریاست

درچشمان من باید

رهسپارقله ها شوی

واژه های تنهایی

به پاس بودنت

شعرغم می سرایند

علی پورباقر شهنی

راه های ارتباط با ما:
*_پایگاه اطلاع رسانی شهنی
Www.shehni.ir
*-سامانه ارتباطی تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی شهنی:telegram.me/shehniir
www.yon.ir/p8lt

اینستاگرام: shehni.ir

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0