صفحه اصلیهنرمندان شهنی

خاک و گل – علی پور باقر

زمان مطالعه: < 1 دقیقه خاکم ازجنس گل های اسمان ای دربدرترازبرف های زمستان زمین دلگیرازدریاست درچشمان من باید رهسپارقله ها شوی واژه های تنهایی به پاس بودنت شعرغم می سرایند علی پورباقر شهنی راه های ارتباط با ما: *_پایگاه اطلاع رسانی شهنی Www.shehni.ir *-سامانه ارتباطی تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی شهنی:telegram.me/shehniir www.yon.ir/p8lt اینستاگرام: shehni.ir

دخترم – استاد مژگان نجف پور
(( ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮕﻪ )) – استاد ﻓﺮﯾﺒﺮﺯﻇﺎﻫﺮﯼ ﺑﯿﺮﮔﺎﻧﯽ ((ﺣﺼﯿﻦ ))
یلدا – استاد اردشیرظاهری بیرگانی
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

خاکم ازجنس گل های اسمان

ای دربدرترازبرف های زمستان

زمین دلگیرازدریاست

درچشمان من باید

رهسپارقله ها شوی

واژه های تنهایی

به پاس بودنت

شعرغم می سرایند

علی پورباقر شهنی

راه های ارتباط با ما:
*_پایگاه اطلاع رسانی شهنی
Www.shehni.ir
*-سامانه ارتباطی تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی شهنی:telegram.me/shehniir
www.yon.ir/p8lt

اینستاگرام: shehni.ir

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0