سر عاشقی – پگاه شینی از کتاب دنیای من

صفحه اصلیهنرمندان شهنی

سر عاشقی – پگاه شینی از کتاب دنیای من

سر عاشقی اینکه این عشق چه ها کرد و چه سر کرد گل من داند و من اینکه این عشق چه شب ها به غم و غصه سحر کرد گل من داند و من انچه از دیده گذر کرد و رخ

دلیل بی دلیل من – کوروش نجف پور
پدر و آسیاب سنگی – اردشیر ظاهری بیرگانی
سادگی – کوروش نجف پور
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

سر عاشقی
اینکه این عشق چه ها کرد و چه سر کرد
گل من داند و من
اینکه این عشق چه شب ها به غم و غصه سحر کرد
گل من داند و من
انچه از دیده گذر کرد و رخ از خاطره تر کرد
انچه اینگونه جهان را همه در محو نظر کرد
گل من داند و من
گل من داند و من…..
پگاه شینی از کتاب دنیای من

راه های ارتباط با ما:
*_پایگاه اطلاع رسانی شهنی
Www.shehni.ir
*-سامانه ارتباطی تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی شهنی:telegram.me/shehniir
www.yon.ir/p8lt

اینستاگرام: shehni.ir

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0