۱ ۲ ۳ 20 / 22 پست
درگذشت مرحومه (ساناز بهادری بیرگانی- فرزند خداداد بهادری)

درگذشت مرحومه (ساناز بهادری بیرگانی- فرزند خداداد بهادری)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحومه (ساناز بهادری بیرگانی- فرزند خداداد بهادری) را  به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خ [...]
درگذشت مرحوم (مهندس رحمان ظاهری بیرگانی)

درگذشت مرحوم (مهندس رحمان ظاهری بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحوم (مهندس رحمان ظاهری بیرگانی) را  به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده از خداوند [...]
مراسم سالگرد درگذشت ( مرحومه نارنج شهنی نژاد پور و فریبا ارزانی)

مراسم سالگرد درگذشت ( مرحومه نارنج شهنی نژاد پور و فریبا ارزانی)

مراسم سالگرد درگذشت ( مرحومه نارنج شهنی نژاد پور و فریبا ارزانی) درتاریخ: به همین مناسبت مجلس ترحیمی در :  روز پنجشنبه مورخ 22 مهرماه 1395 از [...]
مراسم سالگرد درگذشت ( مرحوم غیضان فدایی قنبروند )

مراسم سالگرد درگذشت ( مرحوم غیضان فدایی قنبروند )

مراسم سالگرد درگذشت ( مرحوم غیضان فدایی ) درتاریخ: به همین مناسبت مجلس ترحیمی در :  روز پنجشنبه مورخ 22 مهرماه 1395 از ساعت 9 الی 16  : در [...]
مراسم سالگرد درگذشت ( مرحوم حیدر قنبری بیرگانی)

مراسم سالگرد درگذشت ( مرحوم حیدر قنبری بیرگانی)

مراسم سالگرد درگذشت ( مرحوم حیدر قنبری بیرگانی) درتاریخ: به همین مناسبت مجلس ترحیمی در :  روز جمعه مورخ ۱۳۹۵٫۷٫23 از ساعت 9  الی 11 صبح : [...]
مراسم سالگرد درگذشت ( مرحوم احمد مولایی )

مراسم سالگرد درگذشت ( مرحوم احمد مولایی )

مراسم سالگرد درگذشت ( مرحوم احمد مولایی ) درتاریخ: به همین مناسبت مجلس ترحیمی در :  روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۷٫21 همزمان با عاشورای حسینی از سا [...]
مراسم یادبود مرحوم (مهندس ایرج شندی بابادی-داماد مرحوم شیخ شنبه مولایی)

مراسم یادبود مرحوم (مهندس ایرج شندی بابادی-داماد مرحوم شیخ شنبه مولایی)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم یادبود مرحوم (مهندس ایرج شندی بابادی-داماد مرحوم شیخ شنبه مولایی)  را  به خانواده محترم ایشهان تسلیت عرض نموده و آرزوی صب [...]
چهلمین روز درگذشت مرحوم (آ جالینوس ظاهری بیرگانی)

چهلمین روز درگذشت مرحوم (آ جالینوس ظاهری بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت مرحوم ( آ جالینوس ظاهری بیرگانی) را به اطلاع کلیه فامیل،دوستان وآشنایان محترم میرسانیم. به همین مناسبت مجل [...]
درگذشت مرحوم (استاد بهرام بهادری- برادر حاج نجف بهادری)

درگذشت مرحوم (استاد بهرام بهادری- برادر حاج نجف بهادری)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحوم (استاد بهرام بهادری) را  به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده از خداوند منان خو [...]
چهلمین روز درگذشت مرحومه (بی بی دلنواز عالیپور)

چهلمین روز درگذشت مرحومه (بی بی دلنواز عالیپور)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت مرحومه (بی بی دلنواز عالیپور) را به اطلاع کلیه فامیل،دوستان وآشنایان محترم میرسانیم. به همین مناسبت مجلس ت [...]
۱ ۲ ۳ 20 / 22 پست