پنج شنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۷

خم و خت

خم و خت

خم و خت

مه و آستاره و صحرا ، خُم و خُت
یه دنیائی به خو ، غَیرا(۱) خم و خت

دو روزِ دیدُمت اما ، ‌مِ جونُم
یه عشقی پا گِرِ هُمدا(۲) خم و خت

ندونم ایبوهه اَمشو بُوسته
منِ هفت آسمون ، ‌جُل جا خم و خت

بگردیم روز و شو هفت آسمونه
بگردن روز و شو ، دیندا خم و خت

چقد خو بی بِرَهدیم بالِ اَو رو(۳)
همه ایی تا بیدِن(۴) ، اوتا خم و خت

ز شو تا صُحو مِن سَوزو(۵) بمَهنیم
اَو اَوبو برفِس اِز گرما خم و خت

نگو اِز عشقِ فَهْرا و شِرینِس
هونو بیدن دُوَر ،‌ خُرزا(۶) خم و خت

اَبا تیشه دِرارم هر چی کُهْ یَن
اِچینم یَک یکی ، دوربا خم و خت

بلاکم دی بِمَهنیم تا قیومت
دو تا هاشُق ، دو تا تینا(۷) ، خم و خت

________________________________________
(۱) غیر از (۲) هم سن (۳) آب رود ؛ منظور آب ونک است که از پای سبزکوه عبور می کند (۴) این طرف رود (۵) سبزکوه ؛ کوهی در خانمیرزای بختیاری (۶) خواهر زاده ،‌ کنایه از قوم و خویش (۷) تنها

نوشته شده توسط مدیر سایت در جمعه, ۰۴ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۴:۱۲ ب.ظ

دیدگاه