چند پرسش و پاسخ در باب مهـــــــریه و طــلاق . ..

صفحه اصلیآموزهای حقوقی

چند پرسش و پاسخ در باب مهـــــــریه و طــلاق . ..

شرايط مهريه: 1) ماليت داشتن: مرد نمي تواند بگويد تمام هواي تهران را مهريه قرار مي دهم. 2) قابل تملک باشد: مرد نمي تواند ميدان آزادي را مهريه همسرش

چک و انواع آن
نــــکات قانـــــونــــــی چـــــــــــــــک
گـــــــواهـــی انــحصـــار وراثـــت
زمان مطالعه: 2 دقیقه

شرایط مهریه:
1) مالیت داشتن: مرد نمی تواند بگوید تمام هوای تهران را مهریه قرار می دهم.

2) قابل تملک باشد: مرد نمی تواند میدان آزادی را مهریه همسرش قرار بدهد، زیرا جزو اماکن عمومی است.

3)معین باشد: یعنی مجهول نباشد؛ یعنی نمی تواند فلان جواهری را که در ته اقیانوس آرام است ، مهریه قرار دهد.

* چیزهایی که می توانند به عنوان مهر قرار بگیرند عبارتند از :

1) عین باشد مثل باغ
2) دین باشد مثل چک، سفته، برات
3) منفعت باشد مانند منفعت باغ
4) انجام کار مثل ساختمان خانه
5) آموزش باشد مثل آموزش قرآن و نقاشی
6) حقوق مالی باشد مثل سر قفلی یا حق تألیف ترجمه ها
باید توجه نمود که فوت زوج در مهریه تأثیر گذار نیست و مهریه از ماترک شوهر ( آنچه به جا گذاشته) برداشته می شود. چنانچه زن هم بمیرد، مهریه ساقط نمی شود. مهریه ارث است و به وراث وی خواهد رسید.
هنگام فسخ نکاح ،در صورتی که دختر وظایف زناشویی را انجام داده باشد ،مهریه به او تعلق می گیرد ، اما زمانی که فقط عقد شده وهنوز عروسی نکرده باشد، نصف مهریه به او تعلق می گیرد.

* در صورت درخواست طلاق از سوی زن ، آیا این درخواست برای دریافت مهریه نیز کافی است ؟

پاسخ : اگر مرد متقاضی طلاق باشد در رأی دادگاه، کلیه حقوق شرعی و قانونی و عرفی زن لحاظ می شود، مانند: مهریه، نفقه، نفقه ایام عده و حتی جهیزیه، حضانت فرزندان و اجرت المثل. اما اگر طلاق به خواسته مرد نباشد و زن به جز طلاق ، مهریه خود را نیز مطالبه کند، باید دادخواست جداگانه ای به دادگاه تقدیم کند که تحت عنوان دادخواست مطالبه مهریه از طرف زوجه می باشد.

* آیا جهیزیه به مرد هم تعلق می گیرد؟

پاسخ : جهیزیه ای را که بر حسب عادت و آداب و رسوم به منزل شوهر می برند ،به منزله انصراف از مالکیت محسوب نمی شود و تماماً متعلق به زن است و مرد حق هیچ گونه دخل و تصرف یا تبدیل اثاثیه را ندارد.
مرد فقط می تواند در حد عرف معمول و رایج از وسایل استفاده بکند، زیرا طبق ماده 1118 قانون مدنی، استقلال مالی زن به رسمیت شناخته شده و جهیزیه جزو اموال زن است و زن اختیار دارد که با جهیزیه خود هر کاری را که می پسندد انجام دهد.

* چه راهی برای ثابت کردن مالکیت زن بر جهیزیه وجود دارد ؟

پاسخ : برای اثبات مالکیت زن بر جهیزیه باید:

1) در زمان عقد، فهرستی را تهیه کنند که به نام “سیاهه جهیزیه” معروف است. به خانواده ها توصیه می شود این فهرست را به امضای زوج، زوجه، دو نفر از بستگان زوج و دو نفر از بستگان زوجه برسانند و اگر شهود هم دارند به امضای شهود نیز برسانند و همانند سند ازدواج از این سیاهه جهیزیه، مراقبت کنند تا در روز مبادا دچار اختلاف نشوند.
2) شهادت شهود
3) مراجعه به عرف
4) ارایه برگه خرید از سوی زن: اگر زن برگه خرید ارایه بدهد دادگاه می تواند با بررسی های لازم در مورد استرداد جهیزیه اقدام کند.

با تشکر از سرکار خانم سمیرا حاجتی

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0