مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحومه حاجیه خانم بگم اشرف پور)

صفحه اصلیاطلاع رسانی مراسم وفات

مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحومه حاجیه خانم بگم اشرف پور)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحومه حاجیه خانم بگم اشرف پور)در تاریخ: به همین مناسبت در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۲/۵/۳ از ساعت 6

مراسم سالگرد و چهلمین روز درگذشت (مرحوم غلامحسین و مرحومه سمیه شهنی علی بکی پور)
مراسم سالگرد درگذشت (مرحوم آ محمد کریم اشرفی)
مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحومه بی بی نیلوفر غلامعلی پور)
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

به جهت اطلاع رسانی:

مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحومه حاجیه خانم بگم اشرف پور)در تاریخ:

به همین مناسبت در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۲/۵/۳ از ساعت 6 الی  بعد از ظهر  بر تربت پاکش واقع در مسجد سلیمان -بی بیان – خواجه آباد گرد هم می آییم  .

آدرس مسجد : مسجد سلیمان – بی بیان – خواجه آباد

ضمن عرض تسلیت – پایگاه اطلاع رسانی شهنی

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0