دسته بندی: آموزهای حقوقی

گـــــــواهـــی انــحصـــار وراثـــت

گـــــــواهـــی انــحصـــار وراثـــت

موضوعي كه بسيار مورد سوال است، چگونگي و تشريفات دادرسي مر بوط به صدور گواهي انحصار وراثت است . در اين نوشتار سعي شده اقدا ماتي كه به منظور اخذ گوا [...]
چند پرسش و پاسخ در باب مهـــــــریه و طــلاق . ..

چند پرسش و پاسخ در باب مهـــــــریه و طــلاق . ..

شرايط مهريه: 1) ماليت داشتن: مرد نمي تواند بگويد تمام هواي تهران را مهريه قرار مي دهم. 2) قابل تملک باشد: مرد نمي تواند ميدان آزادي را مهريه همسرش [...]
طـــلاق تــــوسط زنــــان

طـــلاق تــــوسط زنــــان

هر عقدی ممکن است به راههایی نیز از بین برود همچون فسخ و انفساخ و اقاله در سایرعقود که به جای اقاله در نکاح ایقاع یا به اصطلاح طلاق است.! اما چگونه [...]
حــــقـــوق و وظایــــف زن وشــــــوهر نســــــبت به یکــــدیگــــر در قــــانــــون مــدنـــی

حــــقـــوق و وظایــــف زن وشــــــوهر نســــــبت به یکــــدیگــــر در قــــانــــون مــدنـــی

پس از ازدواج هر یک از زن و شوهر قانونا نسبت به یکدیگر دارای وظایفی می شوند و مکلفند حقوق دیگری را محترم شمرده و رعایت کنند. البته باید پذیرفت که در ام [...]
نــــکات قانـــــونــــــی چـــــــــــــــک

نــــکات قانـــــونــــــی چـــــــــــــــک

چك Cheque در اصطلاح: در اصطلاحات عصر ما سند خاصی است از اسناد بازرگانی كه به موجب آن، صادركننده چك، پولی را كه نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سو [...]

چک و انواع آن

تعریـــــف چـــــک در اصطلاح : در اصطلاحات عصر ما سند خاصی است از اسناد بازرگانی كه به موجب آن، صادركننده چك، پولی را كه نزد دیگری دارد تمام یا بخش [...]
آیا می‌دانید؟؟؟ازدواج

آیا می‌دانید؟؟؟ازدواج

آیا می‌دانید؟؟؟ دفاتر ازدواج حق ندارند بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند. آیا می‌دانید؟؟؟ عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرت [...]
طـــــــلاق عاطفـــــــــــــی

طـــــــلاق عاطفـــــــــــــی

طلاق عاطفی چیست؟؟؟؟؟؟   وقتی زن وشوهری باوجود علاقه ی قبلی وعاشقانه ویا براساس سنت ازدواج کردند براین اعتقاد که بعد از ازدواج عشق به وجود م [...]
تغییر نام خـــــانــــوادگـــی

تغییر نام خـــــانــــوادگـــی

به استناد مواد 40 تا 42 قانـــون ثبــــت احـــوال و درصورت احراز شرایط مندرج در این دستورالعمل و پس از موافقت مراجع ذیصلاح ثبت احوال می توانند نام خان [...]
9 / 9 پست