چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷

آموزهای حقوقیRSS Feed

گـــــــواهـــی انــحصـــار وراثـــت

گـــــــواهـــی انــحصـــار وراثـــت

موضوعی که بسیار مورد سوال است، چگونگی و تشریفات دادرسی مر بوط به صدور گواهی انحصار وراثت است . در این نوشتار سعی شده اقدا ماتی که به منظور اخذ گواهی انحصار وراثت لازم است . به زبانی ساده بیان گردد. مـــــدارک لازم برای تقاضـــای انــحصار وراثت: شنا سنامه و گواهی فوت متوفی – پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارایه اصل... ادامه مطلب »

بیشترین بازدید شده برای آموزهای حقوقی

  • نحوه مشاهده :