کر بختیاری از شهنی

صفحه اصلیتصویر

کر بختیاری از شهنی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه *- فرهنگ بومی و محلی و پاسداشت آنها برای هر قومی به منزله آب حیات است.امید است از خردسالی فرهنگ و آداب و سنتها و میراث گذشتگان را به نسل بعد منتقل کنیم. با تشکر از مهران شهنی برای ارسال تصاویر. *-برای دیدن تصاویر در اندازه واقعی بر روی تصاویر کلیک کنید.

تصویر: دهمین نشست هم اندیشی شهنی به میزبانی تیره کاشانی
تصویر:مراسم تشییع و تدفین جانباز و آزاده رشید شهید حاج علی عسکر پروین
تصاویر مربوط به دومین نشست هم اندیشی شهنی به میزبانی تیره شاهسوند
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

a8

*- فرهنگ بومی و محلی و پاسداشت آنها برای هر قومی به منزله آب حیات است.امید است از خردسالی فرهنگ و آداب و سنتها و میراث گذشتگان را به نسل بعد منتقل کنیم.

با تشکر از مهران شهنی برای ارسال تصاویر.

*-برای دیدن تصاویر در اندازه واقعی بر روی تصاویر کلیک کنید.

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 1