صفحه اصلیهنرمندان شهنی

نماز شکسته – کیارش دستیاری

مثل نماز شکسته  شکسته میخوانمت  از درد بی کسیو دلتنگی  نشسته میخوانمت  ویران شدم از درد درون سینه ام  با قلبی که سالها پایت نشسته میخوانمت  ای س

یلدا – استاد اردشیرظاهری بیرگانی
خدا حافظ – بهروز بهادری
مژگان نجف پور – غرق خواهم شد
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

مثل نماز شکسته 
شکسته میخوانمت 
از درد بی کسیو دلتنگی 
نشسته میخوانمت 
ویران شدم از درد درون سینه ام 
با قلبی که سالها پایت نشسته میخوانمت 
ای سر مشق تمام سالهای مدرسه 
با چشمهای خیسو خسته میخوانمت 
میترسم قلم گریه سر دهد از درد دوریت 
اینگونه با حرفهای سربسته میخوانمت 
ای همنشین شبهای سرد من
با بغضی که کنج گلویم نشسته میخوانمت 

کیارش دستیاری

n00168756-b

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0