پنج شنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۷

مژگان نجف پور – غرق خواهم شد

مژگان نجف پور – غرق خواهم شد

غرق خواهم شد 
میدانی
دستهایم به جایی بند نیست
پاهایم اسیرند در لجن زار کدورتها
غرق خواهم شد 
غواص من
ایا دستهای ناتوانم را خواهی گرفت 
و مرا
از لجن زار کدورتها دور خواهی کرد
خفه خواهم شد 
میدانی
نفس هایم الوده اند
از الودگیهای حقیر این زمانه حقیر
مهر من
ایا ریه های ضعیفم را
با هوای تازه عشقت
از اکسیژن ارامش پر خواهی کرد
و مرا
از لجن زار الودگیهادور خواهی کرد.


سی و یک /اردیبهشت/نودوسه

man sadeam

نوشته شده توسط مدیر سایت در چهارشنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۵:۳۵ ب.ظ

دیدگاه