صفحه اصلیهنرمندان شهنی

کارون من -مژگان نجف پور

زمان مطالعه: < 1 دقیقه کارون من بی پناهی دلم را بر رودخانه خشک شده کارون دیدگانم آوار کرده ام گویی جزیره ای شده ام که هیچ رودی راه غرق شدن در من را نمی یابد و هیچ بارانی پلک هایم را نوازش نمی کند . مژگان نجف پور 22/بهمن / 93

اشک – کیارش دستیاری
مادرم – بهروز بهادری
شهنی – اردشیر ظاهری بیرگانی
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

کارون من

بی پناهی دلم را
بر رودخانه خشک شده
کارون دیدگانم
آوار کرده ام
گویی جزیره ای شده ام
که هیچ رودی
راه غرق شدن
در من را نمی یابد
و هیچ بارانی
پلک هایم را
نوازش نمی کند .
مژگان نجف پور 22/بهمن / 93

1619466_1546339918980396_776264952910016221_n

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0