صفحه اصلیهنرمندان شهنی

کارون من -مژگان نجف پور

زمان مطالعه: < 1 دقیقه کارون من بی پناهی دلم را بر رودخانه خشک شده کارون دیدگانم آوار کرده ام گویی جزیره ای شده ام که هیچ رودی راه غرق شدن در من را نمی یابد و هیچ بارانی پلک هایم را نوازش نمی کند . مژگان نجف پور 22/بهمن / 93

شیر رنجور ، خسته – اردشیر ظاهری بیرگانی
مژگان نجف پور -کشتی نوح
روزتان سرشار از لبخند خورشید – استاد مژگان نجف پور
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

کارون من

بی پناهی دلم را
بر رودخانه خشک شده
کارون دیدگانم
آوار کرده ام
گویی جزیره ای شده ام
که هیچ رودی
راه غرق شدن
در من را نمی یابد
و هیچ بارانی
پلک هایم را
نوازش نمی کند .
مژگان نجف پور 22/بهمن / 93

1619466_1546339918980396_776264952910016221_n

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0