صفحه اصلیهنرمندان شهنی

ادبیات پایداری – استاد فریبرز ظاهری بیرگانی

برسینه هازدیم مابادست پینه بسته درخون خودفتادیم چون مرغ دسته دسته آزاد شدازآن خون هرمرغی درقفس بود مارا نگاه کن امروز، ای برشاخه نشسته *********

اعدام نکنید – کوروش نجف پور
دروغ از مبین شهنیان
نام تو – سجاد شهنی
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

برسینه هازدیم مابادست پینه بسته
درخون خودفتادیم چون مرغ دسته دسته
آزاد شدازآن خون هرمرغی درقفس بود
مارا نگاه کن امروز، ای برشاخه نشسته
*********
بانام نیک زهرا پیشانی های بسته
درکام آتش وجنگ سوختیم دسته دسته
ای آنکه تونبودی ازحال ما چه دانی ؟؟
حاصل خون ما یست برصندلی نشسته!!
*******
(( حصین)) شاعرونماینده اهل قلم دفاع مقدس مسجدسلیمان درزمان جنگ ، دربنیادحفظ آثار ونشرارزشهای دفاع مقدس استان خوزستان و کشور

10714315_1480712095533210_5554355373435472885_o

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0