صفحه اصلیهنرمندان شهنی

اشک – کیارش دستیاری

سالهاست برای تو مینویسم از وقتی که دستهایم در میان رویاهایشان از موهایت ستاره آویزان میکنند و باد خیالت را به خوابهای من می آورد بدون تو شعر

درد – کوروش نجف پور
می خواهم یخ بزنم…… – اردشیر ظاهری بیرگانی
خدا – حسین شهنی
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

سالهاست برای تو مینویسم
از وقتی که دستهایم
در میان رویاهایشان
از موهایت ستاره آویزان میکنند
و باد خیالت را به خوابهای من می آورد
بدون تو شعر ممکن نیست
وقتی چشمهایم
در تمام فصل ها
به انتظار آمدنت
به خواب میروند
دلم برای نگاه های کودکانه ات تنگ شده
با اینکه اشک تمام وجودم را میگیرد
وقتی به تو خیره میشوم

کیارش دستیاری

 

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0