درگذشت مرحومه توران پرویز قنبری همسر سهراب پروین

به جهت اطلاع رسانی:درگذشت مرحوم (زنده یاد توران پرویز قنبری همسر سهراب پروین)مصیبت وارده را به خانوادهای (پرویز قنبری) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم.*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده پرویز قنبری و پروین تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به […]

Continue reading »

درگذشت مرحوم (زنده یاد ابراهیم علائی شینی)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحوم (زنده یاد  ابراهیم علائی شینی) مصیبت وارده را به خانوادهای (علائی شینی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. *-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده علائی شینی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع […]

Continue reading »

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد پیمان شهنیانی قضبان پور )

جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد پیمان شهنیانی قضبان پور ) به همین مناسبت مجلس ترحیمی:  در روز پنجشنبه  مورخ  ۱ اسفند  ماه ۱۳۹۸   از  ۱۴ الی ۱۶    بر تربت پاکش واقع در مزارگه نفتون  بسوگ مینشینیم و یاد و خاطرش را گرامی خواهیم داشت. حضور شما موجب شادی روح آن مرحوم و تسلای خاطر […]

Continue reading »

مراسم سالگرد درگذشت مرحومه (  زنده یاد بی بی فرنگ خانم مرادی همسر مرحوم کربلایی آ صفقلی ارزانی پور   )

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحومه (  زنده یاد بی بی فرنگ خانم مرادی همسر مرحوم کربلایی آ صفقلی ارزانی پور   ) مجلس ترحیمی در :  در روز پنجشنبه مورخ  ۱۲  دی  ماه   ۱۳۹۸  از ساعت ۱۰ الی ۱۴ در مسجد امام سجاد ع منطقه خواجه آباد بی بی یان در خدمت جالسین محترم به جهت قرائت فاتحه […]

Continue reading »

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد غلامرضا شاهوند)

جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد غلامرضا شاهوند) به همین مناسبت مجلس ترحیمی:  در روز پنجشنبه  مورخ  ۱۲ دی  ماه ۱۳۹۸   از  ۱۳ الی ۱۴:۳۰  در حسینیه شیخ آباد منطقه بی بی یان در خدمت جالسین محترم به جهت قرائت فاتحه  خواهیم بود سپس از ساعت ۱۴:۳۰  الی ۱۶  بر تربت پاکش واقع در مزارگه فامیلی […]

Continue reading »

مراسم یادبود درگذشت مرحومه زنده یاد (مشهدی خاور علی قلی پور – عظیمی کیا)  در مسجد سلیمان

به جهت اطلاع رسانی :  مراسم یادبود درگذشت مرحومه زنده یاد (مشهدی خاور علی قلی پور – عظیمی کیا)  در مسجد سلیمان به همین مناسبت مجلس یادبودی در روز پنجشنبه ۱۲ دی ماه  ۱۳۹۸   از ساعت ۱۳ الی ۱۵  در مسجد سلیمان –  نفتون – سرای بهادروند به جهت قرائت فاتحه  برگزار میگردد . حضور شما موجب تسلای خاطر بازماندگان است. […]

Continue reading »

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد آ درویش محمدی – ارزانی )

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم(  زنده یاد آ درویش محمدی – ارزانی ) مجلس ترحیمی در :  در روز پنجشنبه مورخ  ۲۱  آذر  ماه   ۱۳۹۸  از ساعت ۱۱ الی ۱۳:۳۰ در منزل آنمرحوم واقع در نفتون – روبروی تاکسی سرویس داریوش در خدمت جالسین محترم به جهت قرائت فاتحه خواهیم بود سپس از ساعت ۱۳:۳۰   الی ۱۵  […]

Continue reading »

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد نصرت اله ابدالی – کریمی)

جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد نصرت اله ابدالی – کریمی) به همین مناسبت مجلس ترحیمی:  در روز پنجشنبه  مورخ  ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸   از  ۹:۳۰ الی ۱۴ در سرای شهنی منطقه بی بی یان در خدمت جالسین محترم به جهت قرائت فاتحه و صرف نهار خواهیم بود سپس از ساعت ۱۴ الی ۱۶:۳۰  بر تربت […]

Continue reading »

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد آ محمد نجف پور)

جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم( زنده یاد آ محمد نجف پور) به همین مناسبت مجلس ترحیمی:  در روز پنجشنبه  مورخ  14 آذر ماه ۱۳۹۸   از  14 الی 16 بر تربت پاکش واقع در مزارگه فامیلی سرشوادان بی بی یان بسوگ مینشینیم و یاد و خاطرش را گرامی خواهیم داشت. حضور شما موجب شادی روح آن مرحوم و تسلای […]

Continue reading »

درگذشت مرحوم (زنده یاد  نصرت الله ابدالی (کریمی))

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت مرحوم (زنده یاد  نصرت الله ابدالی (کریمی)) مصیبت وارده را به خانوادهای (کریمی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. *-به جهت اطلاع رسانی:مراسم خاکسپاری روز پنجشنبه  مورخ  ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸ راس  ساعت  ۸ صبح از سه راه فرودگاه اهواز  به سمت مسجدسلیمان  -مزارگه فامیلی فامیلی تلبزان جرکت […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 129