دسته بندی: شهنی

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۱۰۹ 30 / 1084 پست
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( احمد گیلاسی آقاسی پور)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( احمد گیلاسی آقاسی پور)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( احمد گیلاسی آقاسی پور) را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنی [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( آ علی باز نجف پور شهنی)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( آ علی باز نجف پور شهنی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( آ علی باز نجف پور شهنی) را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکن [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( شاهرخ اعتدالی شهنی)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( شاهرخ اعتدالی شهنی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( شاهرخ اعتدالی شهنی) را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( رضا حافظی بیرگانی)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( رضا حافظی بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( رضا حافظی بیرگانی) را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( شوکت مرداسی)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( شوکت مرداسی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( شوکت مرداسی) را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. *-به [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( سیده نیلوفر افراز همسر مرحوم سلطان‌محمد ارزانی بیرگانی)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( سیده نیلوفر افراز همسر مرحوم سلطان‌محمد ارزانی بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( سیده نیلوفر افراز همسر مرحوم سلطان‌محمد ارزانی بیرگانی) را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی [...]
تبریک انتصاب – افشین ارزانی مدیریت مالی و امور اقتصادی سازمان فاوا  منصوب شد

تبریک انتصاب – افشین ارزانی مدیریت مالی و امور اقتصادی سازمان فاوا منصوب شد

تبریک انتصاب جناب آقای افشین ارزانی بطی حکمی از سوی رئیس سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات ( فاوا) شهرداری اهواز ، مهندس افشین ارزانی به سمت مدی [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( حاجیه خانم ماه پسند بهداروندی ) مادر جناب آقای  روح الله شهنی

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( حاجیه خانم ماه پسند بهداروندی ) مادر جناب آقای  روح الله شهنی

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( حاجیه خانم ماه پسند بهداروندی ) مادر جناب آقای  روح الله شهنی را تسلیت عرض نموده و از خداوند [...]
درگذشت نیک نام همیشه جاوید (البرز حافظی)

درگذشت نیک نام همیشه جاوید (البرز حافظی)

*-به جهت اطلاع رسانی: (برای دستان پاک و زحمت کشیده البرز حافظی که هیچ وقت دست از تلاش بر نداشت) بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانوا [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( سعید بهادری)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( سعید بهادری)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( سعید بهادری) را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. *-به ج [...]
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۱۰۹ 30 / 1084 پست