مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحومه  مشهدی بی بی مریم فردی شهنی)

صفحه اصلیاطلاع رسانی مراسم وفات

مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحومه مشهدی بی بی مریم فردی شهنی)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحومه  مشهدی بی بی مریم فردی شهنی) در تاریخ: به همین مناسبت در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۲/5/3 از سا

مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحوم علیمردان شهنی کرم پور)
مراسم سالگرد درگذشت (مرحوم آ ناصر اشرفی)
مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحوم حسن رضا دقیقیان)
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

به جهت اطلاع رسانی:

مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحومه  مشهدی بی بی مریم فردی شهنی) در تاریخ:

به همین مناسبت در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۲/5/3 از ساعت 15 الی ۱۷  در مسجد سلیمان – بی بیان – مسجد امام رضا  (ع)مجلسی  به جهت قرائت فاتحه  برگزار میگردد  سپس از ساعت ۱۷:30  الی ۱۹ بعد از ظهر بر تربت پاکش واقع در مسجد سلیمان -بی بیان – سرشوادان گرد هم می آییم  .

آدرس مسجد : مسجد سلیمان – بی بیان – مسجد امام رضا(ع)

ضمن عرض تسلیت – پایگاه اطلاع رسانی شهنی

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0