صفحه اصلیشعر,ادبیات,موسیقی

بختیاری منه ایروون سرفرازه

زمان مطالعه: < 1 دقیقه ای تش منه چالمون هی وا بِلازِه بختیاری وآ به ای غیرت بنازه بختیاری وآ خوسِه زِ نو بسازه وآ بدیم به ای درخت یه آوو تازه بختیاری منه ایروون سرفرازه وآ به ای فرهنگو ای مردوم بنازه ای تش منه چالمون هی وا بلازه وآ سُوه ایله مونه ، قلم بسازه بهمن بابادی

در باب فرهنگ بختیاری
آداب نوشتن
آری زرد کوه من…
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

ای تش منه چالمون هی وا بِلازِه
بختیاری وآ به ای غیرت بنازه
بختیاری وآ خوسِه زِ نو بسازه
وآ بدیم به ای درخت یه آوو تازه
بختیاری منه ایروون سرفرازه
وآ به ای فرهنگو ای مردوم بنازه
ای تش منه چالمون هی وا بلازه
وآ سُوه ایله مونه ، قلم بسازه

بهمن بابادی

نظرات

وردپرس: 1
دیسکاس: 0