شنبه, ۰۳ فروردین ۱۳۹۸

مزرعه بی حاصل از کیارش دستیاری

مزرعه بی حاصل از کیارش دستیاری

ﺩﺍﺭﺩ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ ﻣیگذرد
ﻭ ﻣﻦ
ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺁﺩﻣﮏ ﭼﻮﺑﯽ
ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﻢ
در این
مزرعه ی بی حاصل
ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻼﻍ ﻫﺎ ﻣﯿﺴﻮﺯﺩ
ﮐﺎﺵ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺷﺨﻢ ﻧﻤﯿﺰﺩﻡ

کیارش دستیاری

 

نوشته شده توسط مدیر سایت در شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۵۴ ق.ظ

دیدگاه