تیم فوتبال تاج مسجدسلیمان قهرمان باشگاههای مسجدسلیمان 1355

صفحه اصلیاجتماعی

تیم فوتبال تاج مسجدسلیمان قهرمان باشگاههای مسجدسلیمان 1355

عکس مربوط به سالهای دوری که چندان دور نیست و از زمانش نگذشته.سالهایی که مسجد سلیمان و ورزشکاران مسجد سلیمان در صدر کشور بودند .. تیم فوتبال تاج مسجد

ایدز تهدیدی برای همه
می میرم، پس هستم! تاملاتی درباره «حق مرُدن»
لباس کوروش چه رنگی بود ؟
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

عکس مربوط به سالهای دوری که چندان دور نیست و از زمانش نگذشته.سالهایی که مسجد سلیمان و ورزشکاران مسجد سلیمان در صدر کشور بودند ..
تیم فوتبال تاج مسجد سلیمان و بازیکنان و بازیهای افسانه ای…..یاد باد عزیزانی ک:/.- به ورزش کشور و مسجد سلیمان خدمت کردند.

تیم فوتبال تاج مسجدسلیمان
قهرمان باشگاههای مسجدسلیمان 1355

ایستاده از راست:فرامرز فرشیدی،غلام شهنی منصوری،غلام بهادری،اسماعیل نصیری،احمد افتخاری،علی نوری،پرویز احمدی،مجید عباسی،داریوش روشن میدان،بلیوند،مرحوم علیرضا فرعی،شهید خداداد حسینی،مرحوم حسین احمد پور
نشسته از راست:کرم سمالی،شناخته نشد،محمدرضا آشنادر،مجید فریدونی،مرتضی سلیم%:.7-D9

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0