صفحه اصلیهنرمندان شهنی

شیر رنجور ، خسته – اردشیر ظاهری بیرگانی

شیر رنجور ، خسته خفته به زیر " کلخونگی " که ریشه به خون دارد... آی ارباب سرزمین های از من دور گزمه های اجیر شده ات برای رویارویی با من خیلی

سر عاشقی – پگاه شینی از کتاب دنیای من
عشق – نوید بهادری
عصر هزاره ها – بانو مژگان نجف پور
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

شیر رنجور ، خسته
خفته به زیر ” کلخونگی “
که ریشه به خون دارد…
آی ارباب سرزمین های از من دور
گزمه های اجیر شده ات
برای رویارویی با من خیلی حقیرند
شاید نمی دانی که
شغالان را برای شکست شیر
روانه ی بیشه نمی کنند
خنده دارترین لطیف ی سال را
بنام تو ثبت کرده اند
تو گفتی:
” دو بچه شغال ، شیری را در کوچه ای بن بست تسلیم کردند “؟؟؟؟؟؟
جاهلان هم اینگونه باورت نمی کنند
این شیر را هم تو خوب می شناسی
وهم بسیار مردمان دیگر
دهها شیر هم برای تسلیم کردنش ناتوانند
وای به حال بچه شغال های ضعیف سرزمین تو….
آی فرمانده سرزمین شمالی
خاموش باش شاید
زوزه ی شغالانت این شیر رنجور را خشمگین کند
این ” کلخونگ ” ریشه به خون دارد
از مجموعه فریادهای باد-نوشته اردشیر ظاهری بیرگانی- 1392/10/20

ardeshir birgani (2)

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0