توشمال و نوازندگان توشمال در بختیاری (میشکال)

صفحه اصلیفرهنگی ، هنری

توشمال و نوازندگان توشمال در بختیاری (میشکال)

توشمال ها (میشکال ها)در بختیاری نوازندگان سرنا و کرنا هستند که بدون آوای ساز آنها هیچ مراسم شادی یا عزایی برگزار نمی شود آنان در همه حال کنار ایل هستن

بررسی سیر تحول ارابه های هخامنشی
روز پدر مبارک
نگاهی به مظاهر طبیعت در زندگی قوم بختیاری بخش دوم: درخت
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

توشمال ها (میشکال ها)در بختیاری نوازندگان سرنا و کرنا هستند که بدون آوای ساز آنها هیچ مراسم شادی یا عزایی برگزار نمی شود آنان در همه حال کنار ایل هستند و تلخکامی و شادکامی مردم را از گلوی سرنا در قالب شادیانه یا چپی برمی آورند.

در ایل بختیاری هر طایفه و تیره ای توشمال و خواننده ای خاص خود را دارد تا همواره همراهشان باشند و در مراسم سوگواری و شادی آنان را همراهی کند.

توشمالان در ایل بختیاری نوازندگانی شاعر مسلک هستند که بیشتر اوقات ،خودشان ابیات گاگریو(مرثیه )و شادیانه ها طنزها،هجوها و …را می سرایند(بیت می بندند)و در واقع یکی از مهمترین اقشار پدید آورنده و نگاهدارنده آثار و ادبیات عامیانه و فولکلور این سرزمین هستند.

 

نظرات

وردپرس: 2
دیسکاس: 0