توشمال و نوازندگان توشمال در بختیاری (میشکال)

صفحه اصلیفرهنگی ، هنری

توشمال و نوازندگان توشمال در بختیاری (میشکال)

توشمال ها (میشکال ها)در بختیاری نوازندگان سرنا و کرنا هستند که بدون آوای ساز آنها هیچ مراسم شادی یا عزایی برگزار نمی شود آنان در همه حال کنار ایل هستن

سمبل وحدت ملی ، همبستگی منطقه ای و اعتبار جهانی
نگاهی به مظاهر طبیعت در زندگی قوم بختیاری ۱-آفتاب
دریا سالار آرتمیز، بانوی بزرگ ایرانی
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

توشمال ها (میشکال ها)در بختیاری نوازندگان سرنا و کرنا هستند که بدون آوای ساز آنها هیچ مراسم شادی یا عزایی برگزار نمی شود آنان در همه حال کنار ایل هستند و تلخکامی و شادکامی مردم را از گلوی سرنا در قالب شادیانه یا چپی برمی آورند.

در ایل بختیاری هر طایفه و تیره ای توشمال و خواننده ای خاص خود را دارد تا همواره همراهشان باشند و در مراسم سوگواری و شادی آنان را همراهی کند.

توشمالان در ایل بختیاری نوازندگانی شاعر مسلک هستند که بیشتر اوقات ،خودشان ابیات گاگریو(مرثیه )و شادیانه ها طنزها،هجوها و …را می سرایند(بیت می بندند)و در واقع یکی از مهمترین اقشار پدید آورنده و نگاهدارنده آثار و ادبیات عامیانه و فولکلور این سرزمین هستند.

 

نظرات

وردپرس: 2
دیسکاس: 0