شعری از روشن سلیمانی

صفحه اصلیشعر,ادبیات,موسیقی

شعری از روشن سلیمانی

شعری از روشن سلیمانی: این شعر در حال و هوای زادگاه و محلی سروده شده که هر شخصی به آنجا تعلق خاطر دارد. در هوایی سروده شده که هر یک از شما را به مکان

بهون من سالهاست سیاهپوش دردهای تاریخ است
..:: دا؛ روزت موارک ::..
برای دختران و زنان لُر و بختیاری، آنهایی که بر استقامت کوهها طعنه می زنند
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

شعری از روشن سلیمانی:

این شعر در حال و هوای زادگاه و محلی سروده شده که هر شخصی به آنجا تعلق خاطر دارد.

در هوایی سروده شده که هر یک از شما را به مکان تولد و یا موطن اصلی ایل و تبار خواهد برد و خاطرات با هم بودن ها وانسانهای قدیمی و مکانهایی  که شما از آنها خاطره دارید را زنده خواهد کرد.

.

 همه جا جور وٍلات مُو بهارٍس خُو نید

بن و کلخُنگ و بلیط کد دارس خُو نید

تمبی و دیمه و مُنگشت و دلا و سالند

هیچ جایی سر گل جور مُنارس خُو نید

کلگ و موسیر و کلوس دم برف و ریواس

ساوه هم جور کُتک مزه انارس خُو نید

بختیاری یکیه بخت ایر یارس بُو

ارکه وایک نبوون هفت و چهارس خُو نید

پیایل و زنگل ایلم همه چی افتو و مه

هیچ کس جور خُمون ایل و توارس خُو نید

پیایل و زنگل گپ جور تفنگ ایلن

ار تفنگی نبووه اسب و سوارس خُو نید

برد شیری سر خاکم بونین ار مُردم

تا نگن پشت سرم برد مزارس خُو نید

بوه مو افتو و مه دام و ددم آستاره

هیچ کس چی مو به دنیا کس و کارس خُو نید

روشن سلیمانی

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0