صفحه اصلیهنرمندان شهنی

(راه دردها) – فریبرز ظاهری بیرگانی

(راه دردها)دلی دارم که راه درد های استدرآن غمنامه هربی نوای استزمان با مستمندان درستیز استریا ورنگ و حقه وجفای است زجور این همه ظلم جهانی فضای زندگا

کوروش نجف پور – نیاکان
سپیدها- حبیب الله بهرامی شهنی
هفته ی دفاع مقدس گرامی باد – فریبرز ظاهری بیرگامی
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

(راه دردها)
دلی دارم که راه درد های است
درآن غمنامه هربی نوای است
زمان با مستمندان درستیز است
ریا ورنگ و حقه وجفای است
زجور این همه ظلم جهانی
فضای زندگانی بی صفای است
همه حرف ازبشراما بشرکو؟؟
دراین دریاکه ظالم نا خدای است
(حصین) مقدم مهدی موعود
که روزی عدل درعالم به پا ی است
درآن روزاست که بین حق وباطل
یگانه قاضی عالم خدای است

fariborz zaheri b

پست های جدیدتر
پست های قدیمی‌تر

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0