صفحه اصلیهنرمندان شهنی

(علی(ع)) – فریبرز ظاهری بیرگانی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه (علی) درعشق علی آکنده ومجنونم درغم علی واولادعلی دلخونم ازظلم زمانه با نام علی(ع) بحال مظلومان زمان محزونم **** بانام علی تاعرش درفریادم بانام علی آمیخته است بنیادم باقدی خمیده از بارگناه؛! ازشفاعت علی واولادعلی دل شادم (حصین) سال90

(سراب زندگی) – فریبرز ظاهری بیرگانی
نوید بهادری – احساس
رگ منار – بهمن بهادری بیرگانی
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

(علی)
درعشق علی آکنده ومجنونم
درغم علی واولادعلی دلخونم
ازظلم زمانه با نام علی(ع)
بحال مظلومان زمان محزونم
****
بانام علی تاعرش درفریادم
بانام علی آمیخته است بنیادم
باقدی خمیده از بارگناه؛!
ازشفاعت علی واولادعلی دل شادم
(حصین) سال90

6y01x5i

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0