صفحه اصلیهنرمندان شهنی

قاصدک – بهروز بهادری

قاصدک های فراموشکار.. نمیدانم.... آخر این قصه... به کجا خواهد رسید.. دلتنگی و حسرت یار.. به کجا خواهد رسید.. پریشانی دل.. کی به آسایش خ

شب – علی عظیمی کیا
سپیدها- حبیب الله بهرامی شهنی
علاقه من – استاد پژمان آریا
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

قاصدک های فراموشکار..

نمیدانم….
آخر این قصه…
به کجا خواهد رسید..
دلتنگی و حسرت یار..
به کجا خواهد رسید..
پریشانی دل..
کی به آسایش خواهد رسید..
دنیا پر شده از قاصدک های فراموشکار…
که راه مقصدشان را از یاد برده اند…
و منتظر…
عاشقانی که انتظار پیغام آوری
قاصدکی را به دل می‌کشند…
دیگر نه میتوان خبری بدهی…
و…
نه میتوان خبری بگیری…
دنیا ..
پر شده از قاصدک های فراموشکار…

بهروز بهادری«باران»

قاصدک

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0