صفحه اصلیهنرمندان شهنی

علی مردان خان – نوید بهادری

زمان مطالعه: < 1 دقیقه بر فراز زاگرس عقابی پرواز نمی کند شیر علی مردان! دوره ی عقاب ها به سر رسیده است آسمان از آن کرکسان است… نویدبهادری

سرزمین دلم زخمى ست – کوروش نجف پور
مژگان و دل نوشته هایش – مژگان نجف پور
آهنگ بی کلام رویای با تو بودن-ساخته امین شینی زاده
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

بر فراز زاگرس
عقابی پرواز نمی کند
شیر علی مردان!
دوره ی عقاب ها
به سر رسیده است
آسمان از آن
کرکسان است…
نویدبهادری

10917064_1576745635891126_40146569819550868_n

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0