عروسک شیشه ای از کیارش دستیاری

صفحه اصلیشعر,ادبیات,موسیقی

عروسک شیشه ای از کیارش دستیاری

زمان مطالعه: < 1 دقیقه مثل یک عروسک شیشه ای  از میان دستهایت سر خوردم آنقدر امتحان زمین سخت بود شکستم  سالها گذشته  نمیدانم  صدای گریه هایم را میشنوی یا نه  خدا یا  دلت برایم تنگ شد  از زمینی ها نپرس چه شد  پایین را نگاه کنی با تکه های خورد شده ام  برایت چشمک میزنم  کیارش دستیاری 

بخاطر فرهنگ و زبان کشورمان
چه لذتی دارد..از مهدی شهنی پور
شعری از روشن سلیمانی
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

مثل یک عروسک شیشه ای 
از میان دستهایت سر خوردم
آنقدر امتحان زمین سخت بود شکستم 
سالها گذشته 
نمیدانم 
صدای گریه هایم را میشنوی یا نه 
خدا یا 
دلت برایم تنگ شد 
از زمینی ها نپرس چه شد 
پایین را نگاه کنی با تکه های خورد شده ام 
برایت چشمک میزنم 

کیارش دستیاری 

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0