صفحه اصلیمفاخر شهنی

تیم پر افتخار تاج مسجد سلیمان

زمان مطالعه: < 1 دقیقه تیم تاج مسجد سلیمان : اسامی ایستاده از راست -شهید خداداد حسینی-علی اصغر جمالی-مظفر والی زاده-احمد امین-علیرضا فرعی -حسین اورک-محمد ظریفیان-ایرج راکیان-سیاوش قنبری-فرهاد منجزی– مرحوم ابراهیم شیخ ابولی پور-نشسته از راست حسن ایمانی-موسی ململی-اصغر سلیمانی-مرحوم هوشنگ ممبینی-حافظی-نصیری—بهمن لرستانی مرحوم منوجهر جابر زاده–غلام شهنی منصوری  

ارزانی بیرگانی: در انتخابات مردم تصمیم می گیرند نه دولتها
ابراهیم جعفری شهنی ریاست بنیاد مسکن مسجد سلیمان
همه چیز زندانهای عراق خوب!چواسه…..
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

تیم تاج مسجد سلیمان :
اسامی ایستاده از راست -شهید خداداد حسینی-علی اصغر جمالی-مظفر والی زاده-احمد امین-علیرضا فرعی -حسین اورک-محمد ظریفیان-ایرج راکیان-سیاوش قنبری-فرهاد منجزی– مرحوم ابراهیم شیخ ابولی پور-نشسته از راست حسن ایمانی-موسی ململی-اصغر سلیمانی-مرحوم هوشنگ ممبینی-حافظی-نصیری—بهمن لرستانی مرحوم منوجهر جابر زاده–غلام شهنی منصوری

1508206_462068157232305_1591395555_n

 

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0