صفحه اصلیهنرمندان شهنی

قصه زمستان و برگ – استاد کوروش نجف پور

كاش مى دانستم اينهمه برگ را زمستان ، ..! كجا احتكار مى كند ؟ كه تمام خيابان ها گرسنه اند و نجابت باغ ، برهنه صداى اعتراض قلم مى آيد از ر

(علی(ع)) – فریبرز ظاهری بیرگانی
آذر عالیپور – برای مادر
استاد کوروش نجف پور- آیینه خیال
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

کاش مى دانستم
اینهمه برگ را
زمستان ، ..!
کجا احتکار مى کند ؟
که تمام خیابان ها گرسنه اند
و نجابت باغ ، برهنه
صداى اعتراض قلم مى آید
از رفاقت دزد و
بافور کدخدا
و شعرها ى دردناکى که
شاعران را
لنگ لنگان
تا بند سکوت..!!
بدرقه مى کنند

کوروش نجف پور
١٠/١٠٩۴

 *-سامانه ارتباطی تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی شهنی: telegram.me/shehniir

اینستاگرام: shehni.ir

 

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0