۱ ۲ ۳24 / 24 پست
دِین غرب به فیلسوفان اسلامی(1) : زکریای رازی

دِین غرب به فیلسوفان اسلامی(1) : زکریای رازی

اروپا در قرنهای بعد از سقوط امپراطوری روم مکانی امن و آرام حداقل برای محققان نبود. اکثر حکومتهای اشرافی وپادشاهان بی سواد بودند و ریاضیات کاربرد [...]
زرتشتیان آتش پرست نیستند قبله آنان به سوی نور است

زرتشتیان آتش پرست نیستند قبله آنان به سوی نور است

آنچه كه در اين نوشتار آمده ، چكيده نكاتي است كه به هنگام‌هاي گوناگون نوشته شده براي بسياري از مردم اين پرسش مطرح است كه چرا زرتشتيان به هنگام نماز و [...]
مر جنگه مر جنگه -اشعار محلی

مر جنگه مر جنگه -اشعار محلی

مر جنگه مر جنگه خدا دونه جنگ تفنگه مر زور مر زوره خدا دونه دوره س ناجوره مر نو بی مر نو بی خدا دونه جنگ برنو بی مر او بی مر او بی خدا دونه دوره س خ [...]
10 تیر روز صنعت و معدن

10 تیر روز صنعت و معدن

دهم تیر ماه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده شده است.اختصاص این روز فرصت مناسبی است كه به مهم ترین موتور محركه اقتصاد یعن [...]
۱ ۲ ۳24 / 24 پست