۱ ۳ ۴ ۵49 / 49 پست
مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحوم مهندس اسفندیار اشرفی بیرگانی)

مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحوم مهندس اسفندیار اشرفی بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحوم مهندس اسفندیار اشرفی بیرگانی) را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برا [...]
مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحوم غیضان فدایی قمبروند)

مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحوم غیضان فدایی قمبروند)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحوم غیضان فدایی قمبروند) را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده [...]
مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحوم ابراهیم بهادری بیرگانی)

مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحوم ابراهیم بهادری بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحوم ابراهیم بهادری بیرگانی) را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانو [...]
مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحومه کوکب جاوید نژاد)

مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحومه کوکب جاوید نژاد)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحومه کوکب جاوید نژاد)  را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده ا [...]
دست نوشته هایی برای آ جواد حاجتی

دست نوشته هایی برای آ جواد حاجتی

به منظور پاسداشت مقام جناب مهندس آ جواد حاجتی صفحه ای را به مطالب گرد آوری شده در مورد ایشان اختصاص دادیم تا بلکه مرهمی باشد بر دل داغدارمان. چنانچه [...]

جواد – استاد فریبرز ظاهری بیرگانی

(( نمره های بیست )) جواد، ای شهره ی مردان ایلم جواد، ای شهریاربی بدیلم جواد، رزمنده ی سنگرنشینم دفاع برحق ازایران زمینم جواد، ای مجلس آرای سخن ور [...]
در گذشت (مرحوم مهندس آ فرامرز حافظی بیرگانی)

در گذشت (مرحوم مهندس آ فرامرز حافظی بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی: در گذشت (مرحوم مهندس آ فرامرز حافظی بیرگانی) را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده از خدا [...]
مراسم یادبود (آ جواد حاجتی در اهواز)

مراسم یادبود (آ جواد حاجتی در اهواز)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم یادبود (آ جواد حاجتی در اهواز) را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده از خداوند منان [...]
مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحومه نارنج شهنی نژاد پور و فریبا ارزانی بیرگانی)

مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحومه نارنج شهنی نژاد پور و فریبا ارزانی بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت (مرحومه نارنج شهنی نژاد پور و فریبا ارزانی بیرگانی) را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و آرزوی ص [...]
۱ ۳ ۴ ۵49 / 49 پست