صفحه اصلیهنرمندان شهنی

الفبای فارسی – بهروز بهادری«باران»

زمان مطالعه: < 1 دقیقه الفبای فارسی.. را مرور میکنم.. کلمه به کلمه… جز نوشتن از تو.. چیزی عاید این شعرها نمیشود.. نمی دانم.. شاید دستور زبان فارسی عوض شده باشد.. بهروز بهادری«باران» راه های ارتباط با ما: *_پایگاه اطلاع رسانی شهنی Www.shehni.ir *-سامانه ارتباطی تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی شهنی:telegram.me/shehniir www.yon.ir/p8lt اینستاگرام: shehni.ir

غریبه – کوروش نجف پور
بهار – کوروش نجف پو
بانو مژگان نجف پور – رسول
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

الفبای فارسی..
را مرور میکنم..
کلمه به کلمه…
جز نوشتن از تو..
چیزی عاید این شعرها نمیشود..
نمی دانم..
شاید دستور زبان فارسی عوض شده باشد..

بهروز بهادری«باران»

IMG13250096

راه های ارتباط با ما:
*_پایگاه اطلاع رسانی شهنی
Www.shehni.ir
*-سامانه ارتباطی تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی شهنی:telegram.me/shehniir
www.yon.ir/p8lt

اینستاگرام: shehni.ir

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0