صفحه اصلیشعر,ادبیات,موسیقی

بانو اثری از مهدی شهنی پور

زمان مطالعه: < 1 دقیقه بانو * * * * از آن روزی که زیر چکمه های استبدادت احساساتم را له کردی * شعرهایم را بدون وزن می نویسم * دیگر نمیخواهم احساساتم روی شانه های هیج کسی سنگینی کند | مهدی شهنی پور | بهار 1391 هجری شمسی |    

شعری از روشن سلیمانی
به بهانه سالمرگ سهراب
بختیاری منه ایروون سرفرازه
زمان مطالعه: < 1 دقیقه
بانو
*
*
*
*
از آن روزی که زیر چکمه های استبدادت احساساتم را له کردی
*
شعرهایم را بدون وزن می نویسم
*
دیگر نمیخواهم احساساتم روی شانه های هیج کسی سنگینی کند


| مهدی شهنی پور | بهار 1391 هجری شمسی |
 
 

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0