نوشتن تا کی؟ مهدی شهنی پور

صفحه اصلیشعر,ادبیات,موسیقی

نوشتن تا کی؟ مهدی شهنی پور

زمان مطالعه: < 1 دقیقه نوشتن تا کِی؟ حرف هایم تمامی ندارد در کدامین سَطر باید پایان را یافت؟ چه بگویم؟ هیچ حرف تازه ای نیست چند سالیست که نقطه سر خط را به خاک سپرده ام در گورستان نوشته های متروکه | مهدی شهنی پور | بهار 1391 هجری شمسی |

ستین شعری به گویش بختیاری از آرمان موری احمدی
درگذشت دوریس لسینگ، برنده جایزه نوبل ادبی
شعر هبوط به قلم پژمان اریا
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

نوشتن تا کِی؟
حرف هایم تمامی ندارد
در کدامین سَطر باید پایان را یافت؟
چه بگویم؟
هیچ حرف تازه ای نیست
چند سالیست که نقطه سر خط را به خاک سپرده ام
در گورستان نوشته های متروکه

| مهدی شهنی پور | بهار 1391 هجری شمسی |

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0