نوشتن تا کی؟ مهدی شهنی پور

صفحه اصلیشعر,ادبیات,موسیقی

نوشتن تا کی؟ مهدی شهنی پور

زمان مطالعه: < 1 دقیقه نوشتن تا کِی؟ حرف هایم تمامی ندارد در کدامین سَطر باید پایان را یافت؟ چه بگویم؟ هیچ حرف تازه ای نیست چند سالیست که نقطه سر خط را به خاک سپرده ام در گورستان نوشته های متروکه | مهدی شهنی پور | بهار 1391 هجری شمسی |

شرح حال عطار نیشابوری
بهون من سالهاست سیاهپوش دردهای تاریخ است
در باب فرهنگ بختیاری
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

نوشتن تا کِی؟
حرف هایم تمامی ندارد
در کدامین سَطر باید پایان را یافت؟
چه بگویم؟
هیچ حرف تازه ای نیست
چند سالیست که نقطه سر خط را به خاک سپرده ام
در گورستان نوشته های متروکه

| مهدی شهنی پور | بهار 1391 هجری شمسی |

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0