چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷

اهمیت شاهنامه در زبان پارسی – فرهود شهنی منصوری

اهمیت شاهنامه در زبان پارسی – فرهود شهنی منصوری

“هر آن‌کس که شهنامه‌ خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند”

شاهنامه خوانی رویکری فرهنگی برای پاسداشت هویت ایرانی است و اصلی است استوار بر پایه حکمت , معرفت , دانش و آداب و رسوم ایرانی.
شاهنامه کتاب زندگی و درسی است برای ایرانیان برای یاد اوری هویتی که در طول تاریخ داشته اند و همواره بر پایه همین آموزه ها است که روحیات ایرانیان در طول ادورار تاریخ شکلی منسجم و ساختار یافته برای دفاع از وطن و آموخته های مذهبی و …داشته است.

 

عکس:زوج شاهنامه خوان(ظاهری – قلاوند)

شاهنامه و خواندنش و نه تنها داشتنش در قفسه کتابخانه یکی از بهترین آموزه هایی است که میتوان به نسلهای متمادی آموزش داد و این نکته را بیاد همگان آورد که اگر ایران ما امروز هنوز با اقتدار بر زانوان خود استوار ایستاده حاصل معنویت و اصولی است که به ما از دیر باز آموخته شده.

شاهنامه فردوسی تنها یک کتاب و چندین هزار بیت و کلمه نیست , شاهنامه روح متعالی و سرکش هر ایرانی در راه ایران و وطن است که خون بهای نسلهای پیا پی و حاصل تجربه هزاران پیر و خردمند است که در سطر به سطر و کلمه به کلمه شاهنامه آمده است و از زبان فردوسی بزرگ جاری شده است.

روحیه دلاوری و جان فشانی است در راه آرمانهای متعالی که در طول تاریخ همواره ایرانیان و پارسیان از آن بهره مند بوده اند.

شاهنامه قطب زبان مادری است و برای پارسی زبانان محور وحدت و همدلی و نقطه اتکایی است برای ایجاد یک محوریت برای متکلمان به  این زبانان در سراسر گیتی پهناور که نظرات و دیدگاه های مشترکی دارند و میتوانند با اتکا بر این داشته ها به داشته های فراوانی دست یابند.

داشتن زبان مشترک و فرهنگی مشترک در بسیاری از عادات و رسوم  حاصل شاهنامه سترگ حکیم ابوالقاسم فردوسی است.

شاهنامه را پاس بدارید چرا که هست و نیست پارسی زبانان در گرو بودن و خواندن و مانوس بودن با شاهنامه است.

فرهود شهنی منصوری

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت در چهارشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۰۰ ب.ظ

دیدگاه