صفحه اصلیفرهنگی ، هنری

لامردون بختیاری

لامِرد یعنی جای پذیرایی از مهمان ؛ در باره ریشه نامگذاری لامِرد سخنان گوناگونی وجود دارد . لامردون در زبان بختیاری به معنی چادر دشت نشینان است ؛ امرو

زندگینامه شهید بهنام محمدی
سریا داوددی: در تحریر دانشنامه بختیاری وامدار معنوی فرهنگ مردم هستم
ریشه‌شناسی واژه «زن »(زادن، زندگی بخشیدن؛ دانستن)
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

لامِرد یعنی جای پذیرایی از مهمان ؛ در باره ریشه نامگذاری لامِرد سخنان گوناگونی وجود دارد .
لامردون در زبان بختیاری به معنی چادر دشت نشینان است ؛ امروزه نیز در استانهای غربی کشور
گاهی واژه لامردون به معنی جایگاه پذیرایی از مردان ( مهمانان ) گفته می شود .
در سده پنجم هجری قمری در روزگار سلجوقیان شاعر همدانی «باباطاهر عریان» از لامرد به
عنوان جایی دوست داشتنی یاد کرده است .
لامِردون مکان دلبرم بی سخنهای خوشش اَندَر بَـرَم بی

IF

(تعبیری دیگر):

“لامردون”؛ کلمه ای ترکیبی از دو بخش”لا ” و “مردون ” میباشد.”لا” در اصطلاح ، به ( میانه ، وسط، جایگاه ) تعریف میشود و “مِردون”، جمع مردها و بزرگترها یا بزرگان است.این اصطلاح ترکیبی ، به مکان بالای اتاق، چادر یا جایی که درخور بزرگان، پیران و حتا مهمان( بخاطر ،جایگاه “احترامی” که برای مهمان در بختیاری ، وجود داشته و دارد)آراسته، زینت و فراهم میگردید.اصطلاح” لامردون فرش کردن” هم دال بر همین موضوع میباشد.

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0