پنج شنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۷

شعری از منصور رحیمی بابادی

شعری از منصور رحیمی بابادی

bakhtiari

اگر سردارهای بختیاری
نمی برند لشگر ز آسماری
کجا مشروطیت برپاشدستی؟
کجا میرفت بیرون بت پرستی؟
ابوالقاسم کجا رفت دادهایش؟
که لرزد پهلوی از رادهایش؟
کجا بیرق کش آن ایل چهارلنگ؟
علیمِردان زند شمشیر بر سنگ
کجا لشگر کشی از تنگ گزی؟
کجا شاهی که می ترسد از رَضی؟
شما بودید که در میدان مردی
بایستاید بر روی هر فردی
یکی در کارزار با شاه افشار
زدید با تیر به سقف ارگ قندهار
دگر در وقت استبداد قاجار
زدید با تیر به سقف طاق دربار
دگر در قَه فرخ با پیشروی ها
بکوبیدید به پوز پهلوی ها
کجا در دشت شیر با دست خالی
بیاوردید هزار برنو به ” لالی “—

 با تشکر از شعر  منصور رحیمی بابادی

نوشته شده توسط مدیر سایت در پنج شنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۱۹ ق.ظ

دیدگاه