ستین شعری به گویش بختیاری از آرمان موری احمدی

صفحه اصلیشعر,ادبیات,موسیقی

ستین شعری به گویش بختیاری از آرمان موری احمدی

اين شعر تقديم به تمام دلتنگان ديار مادري عکس:دشت گل ستین! شعری به گویش بختیاری از: آرمان موری احمدی . . زور بُم گِرِهدِه بی كَسی، دی چاره ناچارُ

درگذشت دوریس لسینگ، برنده جایزه نوبل ادبی
من بی قرارم – همایون شجریان
به بهانه سالمرگ سهراب
زمان مطالعه: 2 دقیقه

این شعر تقدیم به تمام دلتنگان دیار مادری

عکس:دشت گل

ستین!

شعری به گویش بختیاری از: آرمان موری احمدی

.

.

زور بُم گِرِهدِه بی کَسی، دی چاره ناچارُم سِتین
فشار بیکسی بر من روزافزون شده،  دیگر چاره ای ندارم، ای ستین

هر شُو زَنُم گولِ دلُم آستاره ایشُمارُم سِتین
هر شب دلم را فریب میدهم ستاره ها را می شمارم، ای ستین

دنیا پلِشتِ و لیشِ و نَدُونُم کُیه وا ری کُنُم
دنیا ناهنجار و زشت شده و نمیدانم به کجا رو آورم

جون خُوتِ اِز عالم و آدم مُو بیزارُم سِتین
به جان خودت من دیگر از عالم و آدم بیزار شده ام، ای ستین

دنیا لِر چَپ ایخوره، وا بی چَواسِه اِی خدا
دنیا به چپ و برعکس می چرخد ای خدا

بَفتِه ز غم سی مو قَوا،  تَش وَندِه به کارُم سِتین
قبایی از غم برایم بافته و آتش به هستی ام زده، ای ستین

دی ناله،ناله،”نِی”،نیا آرمونِ دِلْ دیْ نی وُرا
دیگر ناله ای از نی برنمی خیزد،دیگر آرزوهایم برآورده نمی شود

تِهنا و دلتنگ خُوتُم، رَهدیُ و وِِر دادیم سِتین
دلم فقط برای تو تنگ میشود که مرا رها کردی و رفتی، ای ستین

نی هُمدُرُنگی سی دلُم سَر وا به شونِ کی بِنُم
همدمی برای دلم نمانده است، سرم را بر کدام شانه بگذارم

خوت،بَردِ غَمچین مُنی، وایای به هِی جارُم سِتین
تو سنگ صبور منی،باید به فریادم برسی، ای ستین

وایای به هِی جارُم سِتین وایای به هِی جارُم سِتین
باید به فریادم برسی، ای ستین باید به فریادم برسی، ای ستین…

توضیح

ستین بمعنی ستون است اما در گویش بختیاری و لری معنایی فراتر از این دارد. ستین یعنی پشت و پناه ، عزیزم، ستون زندگی، امید. «تو ستین دلمُی!». دایه سلام. علیک ستین م.

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0