۱ ۲ ۳ ۴ ۱۳۷ 20 / 1365 پست
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(بی بی زینب اعتدالی زاده )

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(بی بی زینب اعتدالی زاده )

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(بی بی زینب اعتدالی زاده ) را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت می [...]
مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد نیک نام استاد علی شهنی دشتگلی)

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد نیک نام استاد علی شهنی دشتگلی)

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد نیک نام استاد علی شهنی دشتگلی) مجلس ترحیمی در : به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشن [...]
درگذشت مرحومه نیک نام( شوکت مرداسی همسر مرحوم جهانگیر ارزانی)

درگذشت مرحومه نیک نام( شوکت مرداسی همسر مرحوم جهانگیر ارزانی)

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده ارزانی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و ب [...]
درگذشت نیک نام مرحومه (نیلوفر افروزی همسر زنده یاد آ سلطان محمد ارزانی )

درگذشت نیک نام مرحومه (نیلوفر افروزی همسر زنده یاد آ سلطان محمد ارزانی )

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده افروزی و ارزانی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌ن [...]
 مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد نیک نام مهندس پرویز شهنیان)

 مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد نیک نام مهندس پرویز شهنیان)

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد نیک نام مهندس پرویز شهنیان) مجلس ترحیمی در : به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشنبه [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(فرخنده یاور نژاد مقدم همسر بهرام اشرفپور)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(فرخنده یاور نژاد مقدم همسر بهرام اشرفپور)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(فرخنده یاور نژاد مقدم همسر بهرام اشرفپور) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(محمد هادی شهنی)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(محمد هادی شهنی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(محمد هادی شهنی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. *-به جه [...]
تبریک انتصاب – داود شهنی بعنوان مسئول اداری – مالی هیات بدنسازی و پرورش اندام کلانشهر اهواز

تبریک انتصاب – داود شهنی بعنوان مسئول اداری – مالی هیات بدنسازی و پرورش اندام کلانشهر اهواز

تبریک انتصاب جناب آقای داود شهنی بدینوسیله انتصاب حضرتعالی را به عنوان مسئول اداری - مالی* هئیت بدنسازی و پرورش اندام *کلانشهر اهواز* را تبریک عرض م [...]
درگذشت نیک نام زنده یاد (علی بنده ارزانی)

درگذشت نیک نام زنده یاد (علی بنده ارزانی)

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده ارزانی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و ب [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(محمد رضا شهنی وندی)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(محمد رضا شهنی وندی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(محمد رضا شهنی وندی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. *-ب [...]
۱ ۲ ۳ ۴ ۱۳۷ 20 / 1365 پست