۱ ۲ ۳ ۴ ۱۳۲ 20 / 1320 پست
چهلمین روز درگذشت مرحومه (زنده یاد دکتر نسترن پارسی)

چهلمین روز درگذشت مرحومه (زنده یاد دکتر نسترن پارسی)

به جهت اطلاع رسانی:  چهلمین روز درگذشت مرحومه (زنده یاد دکتر نسترن پارسی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. * [...]
چهلمین روز درگذشت مرحومه (زنده یاد بی بی دل افروز اشرفی بیرگانی)

چهلمین روز درگذشت مرحومه (زنده یاد بی بی دل افروز اشرفی بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی:  چهلمین روز درگذشت مرحومه (زنده یاد بی بی دل افروز اشرفی بیرگانی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئل [...]
سومین و هفتمین روز درگذشت مرحومه بی بی زهرا ارزانی بیرگانی همسر مرحوم رحیم مهنازاده

سومین و هفتمین روز درگذشت مرحومه بی بی زهرا ارزانی بیرگانی همسر مرحوم رحیم مهنازاده

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده ارزانی بیرگانی و معنا زاده  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دا [...]
مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد پیمان شنیانی قضبان پور )

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد پیمان شنیانی قضبان پور )

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد پیمان شنیانی قضبان پور ) مجلس ترحیمی در : به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشنبه ۱۸  [...]
درگذشت مرحومه فرانک حافظی

درگذشت مرحومه فرانک حافظی

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده حافظی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به [...]
 چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد قپانی هاشمی محمودی)

 چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد قپانی هاشمی محمودی)

به جهت اطلاع رسانی:  چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد قپانی هاشمی محمودی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. [...]
چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد، نیک نام  مرحوم  آ فیض اله ارزانی پور)

چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد، نیک نام  مرحوم  آ فیض اله ارزانی پور)

به جهت اطلاع رسانی:  چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد، نیک نام  مرحوم  آ فیض اله ارزانی پور) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر ک [...]
چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد، نیک نام  مرحوم آ جهانگیر احمدی)

چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد، نیک نام  مرحوم آ جهانگیر احمدی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد، نیک نام  مرحوم آ جهانگیر احمدی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئ [...]
درگذشت بی بی فرنگ شاه حسینی همسر مرحوم آ عبدالرضا ظاهری بیرگانی

درگذشت بی بی فرنگ شاه حسینی همسر مرحوم آ عبدالرضا ظاهری بیرگانی

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده شاه حسینی و ظاهری بیرگانی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر [...]
درگذشت مرحوم آ محمد بابا جعفری شهنی – پدر دکتر ارسلان شهنی

درگذشت مرحوم آ محمد بابا جعفری شهنی – پدر دکتر ارسلان شهنی

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده جعفری شهنی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم [...]
۱ ۲ ۳ ۴ ۱۳۲ 20 / 1320 پست