۱ ۲ ۳ ۴ ۱۳۴ 20 / 1338 پست
بیژن ارزانی بیرگانی شهردار گلگیر شد

بیژن ارزانی بیرگانی شهردار گلگیر شد

بیژن ارزانی بیرگانی شهردار گلگیر شد عصر مسجدسلیمان // بیژن ارزانی بیرگانی با رای شورای اسلامی شهر گلگیر به عنوان شهردار جدید شهر گلگیر انتخاب شد. [...]
درگذشت نکو نام (مرحوم سبزعلی برک)

درگذشت نکو نام (مرحوم سبزعلی برک)

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده برک  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به ا [...]
مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد حیدر قنبری بیرگانی )

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد حیدر قنبری بیرگانی )

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد حیدر قنبری بیرگانی ) مجلس ترحیمی در : به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشنبه۳۰ بهمن  [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( مهندس مبین شهنیان)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( مهندس مبین شهنیان)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( مهندس مبین شهنیان) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. *-ب [...]
مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد کربلایی علی نجات مرادیانی پور)

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد کربلایی علی نجات مرادیانی پور)

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد کربلایی علی نجات مرادیانی پور) مجلس ترحیمی در : به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشن [...]
 مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد آ علی – شاه علی طاهری)

 مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد آ علی – شاه علی طاهری)

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد آ علی - شاه علی طاهری) مجلس ترحیمی در : به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشنبه  ۲۳به [...]
 مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد آ  برزو شینی کریم

 مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد آ  برزو شینی کریم

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد آ  برزو شینی کریم) مجلس ترحیمی در : به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ جمعه  ۲۴ بهمن  ما [...]
 مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد آ مهران ارزانی بیرگانی)

 مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد آ مهران ارزانی بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد آ مهران ارزانی بیرگانی) مجلس ترحیمی در : به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشنبه ۱۶ ب [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( فرانک حافظی)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( فرانک حافظی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( فرانک حافظی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. *-به جهت [...]
درگذشت نیک نام مرحوم( آ علی بهرامی)

درگذشت نیک نام مرحوم( آ علی بهرامی)

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده بهرامی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و ب [...]
۱ ۲ ۳ ۴ ۱۳۴ 20 / 1338 پست