۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۱۳۷ 30 / 1365 پست
درگذشت نیک نام مرحوم (محمد هادی شهنی)

درگذشت نیک نام مرحوم (محمد هادی شهنی)

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده هادی شهنی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(بی بی ناهید اعتدالی شهنی همسر کی مراد ارزانی پور)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(بی بی ناهید اعتدالی شهنی همسر کی مراد ارزانی پور)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(بی بی ناهید اعتدالی شهنی همسر کی مراد ارزانی پور) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی رو [...]
مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد محمد رضا (مسعود) شهنی منصوری)

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد محمد رضا (مسعود) شهنی منصوری)

به جهت اطلاع رسانی:  مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد محمد رضا (مسعود) شهنی منصوری) مجلس ترحیمی در : به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشنب [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(بی بی معصومه مراد سجدی همسر مرحوم آ سلطان محمد ارزانی بیرگانی

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(بی بی معصومه مراد سجدی همسر مرحوم آ سلطان محمد ارزانی بیرگانی

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(بی بی معصومه مراد سجدی همسر مرحوم آ سلطان محمد ارزانی بیرگانی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شا [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(گل متاع ارزانی همسر مرحوم فداله تالانک)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(گل متاع ارزانی همسر مرحوم فداله تالانک)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(گل متاع ارزانی همسر مرحوم فداله تالانک) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کر [...]
درگذشت مرحومه (جاوید نام گل متاع ارزانی همسر مرحوم فداله تالانک)

درگذشت مرحومه (جاوید نام گل متاع ارزانی همسر مرحوم فداله تالانک)

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده تالانک و ارزانی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌ن [...]
درگذشت مرحومه (جاوید نام معصومه مراد سجدی)

درگذشت مرحومه (جاوید نام معصومه مراد سجدی)

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده  مراد سجدی و ارزانی بیرگانی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و ق [...]
درگذشت زنده یاد  (مهندس ساسان ارزانی بیرگانی  فرزند غلام عباس و نوه حاج شمسعلی ارزانی بیرگانی)

درگذشت زنده یاد (مهندس ساسان ارزانی بیرگانی فرزند غلام عباس و نوه حاج شمسعلی ارزانی بیرگانی)

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده ارزانی بیرگانی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نم [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(آ سیف الله پارسی)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(آ سیف الله پارسی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(آ سیف الله پارسی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. *-به [...]
یادداشت اختصاصی سید علی صالحی شاعر برجسته ایرانی برای کاووس غولی گله «کاووس ، مرید ، مقیمی »

یادداشت اختصاصی سید علی صالحی شاعر برجسته ایرانی برای کاووس غولی گله «کاووس ، مرید ، مقیمی »

یادداشت اختصاصی سید علی صالحی شاعر برجسته ایرانی برای کاووس غولی گله «کاووس ، مرید ، مقیمی » خبر درگذشت استاد کاووس غولی گله ، از پیشگامان شعر و اد [...]
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۱۳۷ 30 / 1365 پست